Aviz juridic

Termeni și condiții de utilizare a site-ului web Egis Pharmaceuticals Ltd. (denumit în continuare „site-ul web”)

Vizitând site-ul Web, sunteți de acord să fiți obligați de prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal și publicitatea datelor de interes public, Legea privind drepturile de autor și alte legi și reglementări relevante.

Accesând și răsfoind conținutul site-ului Web și răsfoind paginile lui, sunteți de acord cu termenii de utilizare cuprinși în această notificare, fără nicio limită sau rezervare.

Utilizând site-ul Web, acceptați condițiile de utilizare, indiferent dacă le-ați citit sau nuNecunoașterea condițiilor de utilizare nu scutește utilizatorul de răspundere. Este de cea mai mare importanță pentru Egis Pharmaceuticals Ltd. să protejeze datele furnizate de vizitatorii site-ului web, să garanteze dreptul vizitatorilor la autodeterminarea informațiilor și pentru a asigura o navigare sigură pentru care a luat măsurile tehnice, de securitate și organizatorice necesare

Puteți citi mai multe despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către Egis Pharmaceuticals Plc aici: https://hu.egis.health/adatvedelem.

Limitare a răspunderii

Vizitatorii și utilizatorii serviciului Egis Pharmaceuticals Ltd. acceptă acest lucru

·        Vizitarea sau utilizarea site-ului Web în orice scop este la libera lor discreție, risc și răspundere, iar orice informație descărcată și dobândită prin intermediul site-ului web este folosită de ei în mod voluntar, la propria lor discreție și la riscul lor exclusiv;

·        Egis Pharmaceuticals Ltd. și creatorii și operatorii site-ului web nu sunt responsabili pentru nicio eroare, detriment sau deteriorare care poate apărea în legătură cu vizitarea sau utilizarea site-ului web;

·        Egis Pharmaceuticals Ltd. nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere directă sau indirectă sau daune sau costuri cauzate de operarea sau întreruperea necorespunzătoare a site-ului Web sau în legătură cu conținutul și datele și alte informații disponibile pe sau prin intermediul site-ului Web, incluzând, dar fără a se limita la precizia, valabilitatea, completitudinea, validitatea, capacitatea lor pentru un anumit scop, fiabilitatea sau corectitudinea;

·        Egis Pharmaceuticals Ltd. își rezervă dreptul de a modifica conținutul site-ului Web din când în când fără notificare sau de a încheia sau suspenda unele sau toate serviciile sale;

·        Site-ul web poate fi legat de alte site-uri web, a căror utilizare este monitorizată de Egis Pharmaceuticals Ltd., cu toate acestea, își declină orice răspundere pentru conținutul lor și pentru orice prejudiciu sau prejudiciu care rezultă din utilizarea acestuia;

·        Orice conținut publicat pe site-ul web este exclusiv cu scop informativ și nu poate în niciun caz să constituie sfaturi sau recomandări și nici nu poate servi drept bază pentru orice decizie sau acțiune, inclusiv, dar fără a se limita la informațiile medicale care nu pot înlocui sfaturi medicale adecvate însoțite de informații detaliate.

Drepturi de autor și comunicații pentru vizitatori

Toate informațiile de pe site-ul web, inclusiv toate informațiile despre designul și spiritul general al site-ului, precum și toate imaginile și conținutul textului, sunt protejate de legile privind dreptul de autor și proprietatea industrială. Drepturile relevante sunt deținute exclusiv de Egis Pharmaceuticals Ltd.

Puteți descărca informații de pe site-ul web Egis Pharmaceuticals Ltd. și afișează același lucru în orice formă numai pentru uz personal, în conformitate cu prevederile legii dreptului de autor și nu poate servi direct sau indirect scopul de a genera sau crește venituri financiare. Orice informații și date utilizate în acest mod trebuie să fie însoțite de notificările relevante privind drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală. La citarea oricărei literaturi sau lucrări științifice de pe site pentru utilizare gratuită, sursa și autorul lucrării trebuie identificate.

Nici dvs., nici un terț nu trebuie să utilizați sau să modificați, în întregime sau parțial, conținutul site-ului Web pentru orice publicitate sau scop comercial fără acordul prealabil scris al Egis Pharmaceuticals Ltd.

Nu există informații despre mărci comerciale, brevete, alte drepturi de proprietate și produse conținute în sistemul portal al site-ului web, inclusiv informațiile disponibile prin intermediul linkurilor, vor fi în orice fel interpretate ca un drept sau o licență acordată. Egis Pharmaceuticals Ltd. nu cedează sau nu transferă niciunul dintre drepturile sale către vizitatorul site-ului Web.

Numele, numele proprietate și numele de domeniu care apar pe site-ul web sunt proprietatea Egis Pharmaceuticals Ltd., și ne rezervăm toate drepturile asupra acestora și nu vor fi utilizate în scopuri comerciale.

Egis Pharmaceuticals Ltd. nu garantează nicio informație deținută de un terț; utilizarea sau descărcarea acestor informații necesită acordul terțului proprietar.

Conținutul site-ului Web și informațiile încărcate acolo sunt monitorizate constant în scopul filtrării informațiilor care sunt incompatibile cu principiile etice, protejării drepturilor terților și aplicării legilor și reglementărilor. Operatorul site-ului Web are dreptul de a șterge orice conținut neautorizat. În timp ce utilizați site-ul Web, sunteți de acord să nu încărcați date sau informații care ar fi contrare legii. În plus, recunoașteți că veți fi răspunzător pentru daune în legătură cu cele de mai sus.

Cu excepția linkurilor către pagina noastră principală, este strict interzis să plasați orice link sau să încadrați paginile fără acordul nostru scris anterior.

Site-ul web este controlat și operat de Egis Pharmaceuticals Ltd. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.)

Membru al personalului responsabil de administrarea site-ului Web e-mail: mailbox@egis.hu

WarningBrowserul dumneavoastră nu este actualizat. Vă rugăm să folosiți un browser modern! Chrome || Firefox